[اسم]

der Augenschein

قابل شمارش مذکر

1 نگاه اول ظاهر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان