[اسم]

der August

/aʊ̯ˈɡʊst/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Auguste] [ملکی: August(s)]

1 اوت ماه هشتم میلادی

  • 1.Er wurde im August 2009 freigelassen.
    1. او در اوت 2009 آزاد شد.
  • 2.Mein Geburtstag ist im August.
    2. تولد من در اوت است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان