[حرف اضافه]

aus

/aʊs/
[همراه: dative]

1 از

 • 1.Er blickt aus dem Fenster.
  1. او از پنجره (به بیرون) نگاه می‌کند.
 • 2.Er kommt aus Brasilien.
  2. او از برزیل می‌آید [او اهل برزیل است].
 • 3.Frau Müller geht jeden Morgen um 8 Uhr aus dem Haus.
  3. خانم "مولر" هرروز صبح ساعت 8 از خانه می‌رود.

2 از جنس

 • 1.Das Kleid ist aus Seide.
  1. این پیراهن از جنس ابریشم است.
 • 2.Die Treppe ist aus Marmor.
  2. این پله از جنس (سنگ) مرمر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان