[عبارت]

aus dem Stegreif

/aʊs deːm ʃteːkʁaɪf/

1 بدون آمادگی بی‌مقدمه

  • 1.Ich kann Ihnen aus dem Stegreif nicht sagen, wie die konkrete Zusammenarbeit aussehen.
    1. من نمی‌توانم بدون مقدمه به شما بگویم که همکاری به طور مشخص چگونه به نظر می‌آید.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "از روی رکاب" است و به ورزش اسب‌سواری و سوارکارهایی اشاره دارد که بدون نگاه کردن به رکاب و باعجله سوار اسب می‌شوند. در واقع این عبارت کنایه از "بدون آمادگی و مقدمه" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان