[عبارت]

aus dem Rahmen fallen

/aʊs deːm ʁaːmən falən/

1 خارج از چهارچوب بودن خارج از چهارچوب افتادن

  • 1.Sie fällt aus dem Rahmen und verspricht dadurch großen Erfolg.
    1. او از چهارچوب خارج شده‌است و به این خاطر وعده موفقیت بزرگی را می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان