[اسم]

der Auktionator

/ˌaʊktsɪˌoːnˈɑtoːɾ/
قابل شمارش مذکر

1 متصدی مزایده دلال حراج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان