[اسم]

der Bau

/baʊ̯/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Baute(n)] [ملکی: Bau(e)s]

1 ساخت

  • 1.Der Bau eines Hauses ist teuer.
    1. ساخت یک خانه، گران است.
  • 2.Ich wohne in einer Neubauwohnung.
    2. من در یک آپارتمان تازه ساز زندگی می‌کنم.
  • 3.Unser Haus ist ein Altbau.
    3. خانه من، یک خانه قدیمی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان