[اسم]

der Bauch

/baʊ̯x/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Bäuche] [ملکی: Bauch(e)s]

1 شکم دل

  • 1.Mit leerem Bauch verlässt sicher niemand diesen Ort.
    1. هیچ‌کس با شکم خالی این‌جا را ترک نمی‌کند.
  • 2.Seit gestern tut mir der Bauch weh.
    2. از دیروز دلم درد می‌کند.
کاربرد واژه Bauch به‌معنای شکم
واژه Bauch معنایی مشابه "شکم" در فارسی دارد. از Bauch برای اشاره به شکم، معده یا دل استفاده می‌شود. Bauch معمولاً به قسمت بیرونی شکم (منطقه زیر جناق سینه) اشاره می‌کند، مثلاً: "dicker Bauch" (شکم چاق)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان