[اسم]

das Baudenkmal

قابل شمارش خنثی

1 بنای یابود اثر تاریخی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان