[اسم]

das Beisl

/bˈaɪsl/
قابل شمارش خنثی

1 بار میخانه

2 مهمان‌خانه رستوران

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان