[قید]

beispielweise

/bˈaɪʃpiːlvˌaɪzə/
قابل مقایسه

1 به طور مثال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان