[فعل]

besprechen

/bəˈʃpʁɛçən/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: besprach] [گذشته: besprach] [گذشته کامل: besprochen] [فعل کمکی: haben ]

1 بحث کردن گفت و گو کردن

  • 1.Wir müssen noch genau besprechen, wann wir losfahren und was wir mitnehmen.
    1. ما باید دقیقا بحث کنیم که چه زمانی حرکت کنیم و چه چیزهایی با خود ببریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان