[صفت]

besser

/ˈbɛsɐ/
غیرقابل مقایسه

1 بهتر

  • 1.Es geht mir schon besser.
    1. الان حالم بهتر است.
  • 2.Tom war einer meiner besseren Schüler.
    2. "تام" یکی از بهترین دانش‌آموزان من بود.
کاربرد واژه besser به معنای بهتر
صفت besser در واقع شکل تفضیلی از صفت gut (خوب) است و برای نشان دادن درجه بالاتری از کیفیت، یا سلامت استفاده می‌شود. مثلاً: "der bessere Schüler" (دانش آموز بهتر)، "eine bessere Ernte als voriges Jahr" (یک محصول بهتر از پارسال)
صفت besser همیشه به یک اسم نسبت داده نمی‌شود، به مثال زیر توجه کنید:
".Es ist besser, wenn du gleich kommst" (بهتر است که تو الان بیایی)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان