[فعل]

bessern

فعل گذرا و ناگذر

1 بهبود بخشیدن اصلاح کردن

2 بهبود یافتن بهتر شدن (sich bessern)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان