[فعل]

bessergehen

فعل گذرا و ناگذر

1 بهبود یافتن پیشرفت کردن، توسعه یافتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان