[صفت]

bezahlbar

/bəˈʦaːlˌbaːɐ̯/
غیرقابل مقایسه

1 قابل پرداخت

مترادف و متضاد unbezahlbar
  • 1.Dieser Laptop bietet moderne Technologie zu einem bezahlbaren Preis.
    1. این لپ‌تاپ تکنولوژی‌ای مدرن را به همراه یک قیمت قابل پرداخت ارائه می‌دهد.
  • 2.nicht bezahlbar
    2. غیر قابل پرداخت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان