[فعل]

bezahlen

/bəˈt͡saːlən/
فعل گذرا
[گذشته: bezahlte] [گذشته: bezahlte] [گذشته کامل: bezahlt] [فعل کمکی: haben ]

1 پرداخت کردن پرداختن، تسویه حساب کردن

مترادف و متضاد aufkommen ausgeben begleichen vergüten zahlen
 • 1. Wo muss ich bezahlen?
  1 . کجا باید پرداخت کنم؟
etwas (Akk.) bezahlen
به کسی چیزی را پرداخت کردن
 • 1. Die Rechnung ist noch nicht bezahlt.
  1. صورتحساب هنوز پرداخت نشده.
 • 2. Hast du die Rechnung bezahlt?
  2. آیا صورت حساب را پرداخت کردی؟
 • 3. Ich bezahle die Rechnung.
  3. من قبض را پرداخت می‌کنم.
etwas (Akk.) bar bezahlen
چیزی را به صورت نقدی پرداخت کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان