[اسم]

die Birke

قابل شمارش مونث

1 توس (درخت)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان