[اسم]

die Birne

/ˈbɪrnə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Birnen] [ملکی: Birne]

1 گلابی

  • 1. Ein Kilo Birnen, bitte!
    1 . یک کیلو گلابی لطفا!
  • 2. Möchten Sie Obst? Die Birnen sind heute besonders schön.
    2 . آیا میوه دوست داری؟ گلابی ها امروز به طور خاصی خوب هستند.
  • 3. Zum Nachtisch gibt es gekochte Birnen.
    3 . برای دسر گلابی آبپز شده داریم.
Birne یا گلابی چیست؟
Birne یا گلابی نوعی میوه درختی شیرین است که شکلی قطره مانند دارد. گلابی ها معمولا پوست زرد رنگ با نقاط ریز سیاه دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان