[جمله]

Bitte verwenden Sie nur parfümfreie Produkte.

/bɪtə fɛʁvɛndən ziː nuːɐ paʁfyːmfʁaɪə pʁoːdʊktə/

1 لطفا فقط از محصولات غیر معطر استفاده کنید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان