[اسم]

der Brecher

قابل شمارش مذکر

1 سنگ‌شکن

2 موج خروشان موج بسیار قوی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان