[صفت]

breit

/bʀaɪ̯t/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: breiter] [حالت عالی: breiteste-]

1 پهن عریض

  • 1.Das Bett passt nicht durch die Tür, es ist zu breit.
    1. تختخواب از در رد نمی‌شود، خیلی عریض است.
  • 2.Der Teppich ist zwei Meter lang und einen Meter breit.
    2. فرش دو متر طول دارد و یک متر عرض.
  • 3.Wie breit ist der Schrank?
    3. کابینت چقدر عریض است [عرض کابینت چقدر است]؟
کاربرد واژه breit به معنای عریض
صفت breit در آلمانی معنایی مشابه "عریض" یا "پهن" در فارسی دارد. چیزی که breit است عرض نسبتاً بالایی دارد. مثلاً یک کوچه عریض فضای زیادی دارد.
در زبان آلمانی برای سوال کردن در مورد عرض یک چیز از عبارت "Wie breit" (چقدر عریض) استفاده می‌شود. این عبارت کمی با شکل معمولی که در فارسی استفاده می‌شود (عرض ... چقدر است؟/ ... چقدر عرض دارد) تفاوت است. برای سوال کردن در مورد عرض اجسام به این نکته توجه داشته باشید. به مثال زیر توجه کنید:
"?Wie breit ist der Schrank" (عرض کابینت چقدر است؟)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان