[اسم]

die Bremse

/ˈbʁɛmzə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Bremsen] [ملکی: Bremse]

1 ترمز

  • 1.Die Bremsen ziehen nicht gleichmäßig.
    1. ترمزها تنظیم نیستند. [هماهنگ نیستند.]
  • 2.Du musst unbedingt die Bremsen kontrollieren lassen.
    2. تو باید حتما ترمزها را برای کنترل بدهی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان