[اسم]

der Bremsweg

/ˈbʀɛmsˌveːk/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Bremswege] [ملکی: Bremsweg(e)s]

1 مسافت ترمز فاصله ترمز

  • 1.Der Bremsweg eines Fahrzeugs ist von vielen Umständen abhängig.
    1. مسافت ترمز یک وسیله نقلیه به شرایط متعددی وابسته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان