[اسم]

der Bube

قابل شمارش مذکر

1 پسربچه پسر

2 سرباز (بازی‌های کارتی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان