[اسم]

der Bub

/buːp/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Buben] [ملکی: Buben]

1 پسربچه

مترادف و متضاد Junge Knabe
  • 1.Er ist ein aufgeweckter Bub.
    1. او یک پسربچه باهوش است.
  • 2.Ich bin ein hübscher Bub.
    2. من یک پسربچه زیبا هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان