[جمله]

Danke, gleichfalls.

/daŋkə glaɪçfals/

1 ممنون، همچنین. ممنون، همچنین برای شما.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان