[اسم]

der Demagoge

قابل شمارش مذکر

1 عوام فریب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان