[اسم]

der Doktor

/ˈdɔktoːɐ̯/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Doktoren] [ملکی: Doktors]

1 دکتر پزشک

  • 1.Der Doktor muss sofort kommen.
    1. دکتر باید بلافاصله بیاید.
  • 2.Ist Frau Dr. Müller da?
    2. آیا خانم دکتر "مولر" اینجاست؟
  • 3.Meine Tochter ist krank. Wir gehen zum Doktor.
    3. دختر من مریض است. ما به دکتر می‌رویم.
کاربرد واژه Doktor به‌معنای دکتر
در زبان آلمانی هم مشابه فارسی از اصطلاح Doktor یا دکتر برای اشاره به یک پزشک اشاره می‌شود. Doktor فردی است که در دانشگاه پزشکی خوانده و برای درمان افراد مدرک دریافت کرده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان