[صفت]

dogmatisch

قابل مقایسه

1 متعصب جزمی، کوته‌فکر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان