[اسم]

die Dogge

قابل شمارش مونث

1 (نوعی سگ بزرگ)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان