[صفت]

dunstig

/ˈdʊnstɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: dunstiger] [حالت عالی: dunstigsten]

1 مه‌آلود

  • 1. Das Wetter war noch leicht dunstig.
    1 . هوا هنوز کمی مه‌آلود بود.
  • 2. ein dunstiger Herbstmorgen
    2 . یک صبح پاییزی مه‌آلود
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان