[اسم]

das Dur

قابل شمارش خنثی

1 گام ماژور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان