[فعل]

durcharbeiten

فعل گذرا و ناگذر

1 فشرده آموختن یاد گرفتن

2 بی‌وقفه کار کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان