[اسم]

das Eigentum

/ˈaɪɡəntuːm/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Eigentum(e)s]

1 ملک املاک، دارایی

  • 1.Ich habe das Haus nicht gemietet. Es ist mein Eigentum.
    1. من این خانه را اجاره نکرده ام. این ملک من است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان