[اسم]

die Eignung

/ˈaɪ̯ɡnʊŋ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Eignungen] [ملکی: Eignung]

1 قابلیت توانایی

مترادف و متضاد Befähigung Fähigkeit
  • 1.Die Eignung der Methoden wird von guten Ergebnissen belegt.
    1. قابلیت روش‌ها با نتایجی خوب ثابت می‌شوند.
  • 2.Sie muss ihre Eignung als Vorsitzende erst beweisen.
    2. او باید ابتدا توانایی‌اش را به‌عنوان رئیس ثابت کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان