[فعل]

sich eignen

/ˈaɪ̯ɡnən/
فعل بازتابی
[گذشته: eignete] [گذشته: eignete] [گذشته کامل: geeignet] [فعل کمکی: haben ]

1 مناسب بودن

  • 1.Diese Schuhe eignen sich nicht zum Tanzen.
    1. این کفش‌ها برای رقصیدن مناسب نیستند.
  • 2.Dieses Hotel eignet sich besonders für Familien mit Kindern.
    2. این هتل به ویژه برای خانواده‌های دارای فرزند مناسب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان