[اسم]

die Eile

/ˈaɪ̯lə/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Eile]

1 عجله

  • 1.Du kannst den Brief später senden, Das hat keine Eile.
    1. تو می توانی نامه را بعدا بفرستی، این عجله ندارد. [برای ارسال عجله ای نیست.]
  • 2.Ich muss jetzt gehen, ich bin in Eile.
    2. من حالا باید بروم، عجله دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان