[اسم]

der Eimer

/ˈaɪ̯mɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: eimer] [ملکی: eimers]

1 سطل ظرف

  • 1.Der Eimer füllt sich mit Regenwasser.
    1. سطل با آب باران پر می‌شود.
  • 2.Holst du mir bitte einen Eimer frisches Wasser?
    2. آیا برای من یک ظرف آب تازه می‌آوری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان