[تخصیص گر]

ein

/aɪ̯n/

1 یک [حرف تعریف نکره اسامی مذکر و خنثی]

  • 1.Hast du eine Zigarette für mich?
    1. آیا یک سیگار داری به من بدهی؟
  • 2.Ich nehme ein Bier. Willst du auch eins?
    2. من یک آبجو می‌گیرم. آیا تو هم یکی می‌خواهی؟
  • 3.Sie ist Tochter eines Richters.
    3. او، دختر یک قاضی است.
کاربرد واژه ein به معنای یک
واژه ein در آلمانی کاربرد‌های متفاوتی دارد، اما در این کاربرد معنای آن بسیار به "یک" شبیه است. از ein در این کاربرد به‌عنوان حرف تعریف نکره یا نامعین استفاده می‌شود. از حرف تعریف نامعین زمانی استفاده می‌شود که هویت چیزی مشخص نیست یا اهمیتی ندارد. مثلاً در مثال "eine Lehrerin" (یک معلم) ما به هویت معلم اشاره نمی‌کنیم، این عبارت در مقابل عبارت "die Lehrerin" (آن معلم) قرار می‌گیرد که در آن هویت معلم اهمیت دارد و به یک معلم خاص اشاره شده‌است.
در زبان فارسی هم ما از "یک" در کاربردی دقیقاً مشابه استفاده می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان