[اسم]

die Epidemie

قابل شمارش مونث

1 اپیدمی همه‌گیری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان