[اسم]

der Epileptiker

قابل شمارش مذکر

1 بیمار صرعی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان