[صفت]

epileptisch

قابل مقایسه

1 صرعی غشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان