[ضمیر]

er

/ɛʁ/

1 او [ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد مذکر]

  • 1.- Wo ist der Vater? - Er sitzt im Zimmer.
    1. - پدر کجاست؟ - او در اتاق نشسته است.
  • 2.Er heißt Ali.
    2. نام او علی است [او علی است].
کاربرد واژه er به معنای او
واژه er در زبان آلمانی یک ضمیر فاعلی است که برای اشاره به سوم شخص مفرد و مذکر به‌کار می رود. این ضمیر معنایی مشابه «او» در فارسی دارد با این تفاوت که تنها برای افراد و اجسام مذکر استفاده می‌شود و البته تنها به فاعل جمله اشاره می‌کند. برای اشاره به انواع مفعول باید از ضمایر مفعولی مناسب استفاده کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان