[ضمیر]

er

/ɛʁ/

1 او [ضمیر فاعلی سوم شخص مفرد مذکر]

  • 1.Er heißt Ali.
    1. نام او علی است. [او علی است.]
کاربرد واژه er به معنای او
واژه er در زبان آلمانی یک ضمیر فاعلی است که برای اشاره به سوم شخص مفرد و مذکر به کار می رود. این ضمیر معنایی مشابه "او" در فارسی دارد با این تفاوت که تنها برای افراد و اجسام مذکر استفاده می شود و البته تنها به فاعل جمله اشاره می کند. برای اشاره به انواع مفعول باید از ضمایر مفعولی مناسب استفاده کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان