[فعل]

erarbeiten

/ɛɐ̯ˈʔaʁbaɪ̯tn̩/
فعل گذرا
[گذشته: erarbeitete] [گذشته: erarbeitete] [گذشته کامل: erarbeitet] [فعل کمکی: haben ]

1 ایجاد کردن توسعه دادن، تهیه کردن

  • 1. Die Kommission hat einen Bericht über das Waldsterben erarbeitet
    1 . کارگروه گزارشی را درباره مرگ جنگل تهیه کرد.
  • 2. einen Plan erarbeiten
    2 . برنامه‌ای را ایجادکردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان