[فعل]

erarbeiten

/ɛɐ̯ˈʔaʁbaɪ̯tn̩/
فعل گذرا
[گذشته: erarbeitete] [گذشته: erarbeitete] [گذشته کامل: erarbeitet] [فعل کمکی: haben ]

1 ایجاد کردن توسعه دادن، تهیه کردن

مترادف و متضاد aufbauen schaffen
  • 1.Die Kommission hat einen Bericht über das Waldsterben erarbeitet
    1. کمیسیون گزارشی درباره خشکیدگی جنگل تهیه کرد.
  • 2.Sie müssen den Plan erarbeiten.
    2. آن‌ها برنامه‌ را تهیه کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان