[اسم]

das Erbe

/ˈɛʁbə/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Erbes]

1 وراثت میراث

  • 1.Gleich nach seinem Tod begann der Streit um das Erbe.
    1 . دقیقا بعد از مرگش دعوا بر سر وراثت شروع شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان