[فعل]

erben

فعل گذرا و ناگذر

1 به‌ارث بردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان