[اسم]

die Erbanlage

قابل شمارش مونث

1 ویژگی‌ ارثی خصوصیت مادرزادی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان