[صفت]

episch

/ˈeːpɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: epischer] [حالت عالی: epischsten]

1 حماسی

مترادف و متضاد erzählend
  • 1. Das Gedicht ist episch.
    1 . این شعر حماسی است.
  • 2. Er hat viele epische Erzählungen gelesen.
    2 . او داستان‌های حماسی زیادی را خوانده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان