[اسم]

die Epilepsie

قابل شمارش مونث

1 صرع (بیماری)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان